Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เอกลักษณ์ : อนุรักษ์ดนตรีไทย

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

Login Form

          เมื่อราวปี   พ.2464  พระผิว  ธนะทรัพย์  เจ้าอาวาสวัดท้ายหาดได้ดำริที่จะส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในตำบลท้ายหาดจึงได้ทำการก่อสร้างโรงเรียน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างของวัด  โดยการร่วมมือกับประชาชนและตนเองทำหน้าที่บริหารงานเองในฐานะครูใหญ่  จัดหาครูเข้าสอนตั้งเงินเดือนให้  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – .6   ให้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนผดุงวิทย์  มีนักเรียน 150  คน  มีครู 7  คน

          ต่อมาในปี พ.. 2497  นางพลอย  เจียเส็ง  ได้มีศรัทธา และเห็นความสำคัญของการศึกษา  จึงออกทุนทรัพย์ให้สร้างอาคารเรียนแบบถาวร เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น  แบบปั้นหยา สร้างด้วยไม้ทั้งหลังแทนอาคารเดิมที่ชำรุด  และเปิดทำการสอนในปลายปีนั้นเอง  โดยให้ชื่อว่า   โรงเรียนพลอยเจียเส็ง    

          .. 2480  พระผิว  มีความคิดที่จะฝึกอาชีพให้กับนักเรียนที่เรียนจบแล้ว  จึงจัดตั้งโรงเรียนทอผ้าขึ้น  สอนนักเรียนที่เรียนจบแล้วรุ่นละ 15 คน  ตั้งได้ประมาณ 6 ปีก็ล้มเลิกไป

          .. 2485  ได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่  จัดเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์  มีนักเรียนพอสมควร  ระยะนี้โรงเรียนเจริญมากเป็นที่ยกย่องนับถือของโรงเรียนทั่วไป  จนได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยสอบมี

โรงเรียนต่างๆมาสมทบ  เช่นโรงเรียนวัดช่องลม  โรงเรียนวัดบางขันแตก  โรงเรียนวัดธรรมสถิตย์  และเป็นที่ตั้งกลุ่มการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง  ระยะนี้มีนักเรียนประมาณ 400 คน

          ต่อมาราวปี พ.. 2490   โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ล้มเลิก    กิจการของโรงเรียนก็ดำเนินเรื่อยมา   โดยมีครูใหญ่บริหารงานดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปี
1 พระผิว  ธนะทรัพย์  2466 – 2481
2 นายวุฒิ  ใช้สมวิทย์  2481 – 2486
3 นายรังสรรค์  เขียวไสว     2486 – 2496
4 นายเทียบ  นาคะวรังค์     2496 – 2497
5 นายล้อม  เฉลียวการ     2497 – 2499
6 นายวิเชียร  ไพบูลย์     2549  - 2504
7 นายเทียบ  นาคะวรังค์      2504 – 2515
8 นายอรุณ  เกิดสวสดิ์    2515 – 2520
9 นายพร  นุชน้อย    2520 – 2527
10 นายทวี  บุญประดิษฐ์      2527 – 2528
11 นายธงชัย  แซมเพชร   2528 – 2544
12 นายศิริชัย  พลับพิบูลย์    2545 – 2548
13 นายปรีชา  สุขสงวน   2549 – 2553
14 นายเจษฎา  ณ พัทลุง   2553 –  2559
15 นางนภาพร  ภูผา 2559 - ปัจจุบัน

 

ข่าวการศึกษา

ข่าว สพฐ.

ผู้บริหารสถานศึกษา

สถิติเยี่ยมชม

012488
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
14
5
132
12159
515
808
12488

Your IP: 54.146.227.92
2019-02-23 07:33

Copyright © 2019 โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) Rights Reserved.